EDITIE 2023

Om te bepalen of woorden en woordvormen al dan niet goedgekeurd kunnen worden, heeft de Taalcommissie (TC) van het Nederlandstalig Scrabbleverbond en de Scrabble Bond Nederland (SBNL) een Taalreglement opgesteld.

Als basisnaslagwerk geldt de onlineversie per 31 december 2019 van het Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse Taal. Voor alle lettercombinaties van twee tot en met twaalf letters zijn de Officiële woordenlijst voor scrabble 2021 (SWL) en de vigerende 10-, 11- en 12-letterwoordenlijsten opgesteld. Ook de 13-letterwoorden zijn bindend, maar niet in boekvorm gepubliceerd. Voor de langere woorden dient het Taalreglement als leidraad.

Bij het opstellen van het Taalreglement wordt uitgegaan van twee hoofdbegrippen: het woord zoals het als lemma (trefwoord) terug te vinden is in de naslagwerken, en de flexies (woordvormen) zoals deze vanuit de taalregels gevormd kunnen worden door middel van verbuigingen, vervoegingen of afleidingen.

Aangezien de letterverzameling voor Scrabble® niets voorziet voor uitspraaktekens als accent, trema, umlaut, cedille, tilde en ook niets voor spellingtekens als samentrekkings-, koppel- of weglatingstekens (apostrof), worden zij verwaarloosd. Zo worden woorden als café, mee-eten, auto’s en reünie aanvaard als respectievelijk cafe, meeeten, autos en reunie.

TIP voor opzoekingen in het taalreglement:

Als je bij een onderwerp uit de inhoudsopgave de cursor op een paginanummer houdt, verschijnt er een 'handje'. Je wordt dan direct naar de overeenkomstige pagina van het taalreglement gebracht! Zo kan je direct het onderwerp lezen waarin je geïnteresseerd bent.

Download  HIER HET VOLLEDIGE TAALREGLEMENT (pdf)

Download HIER DE UPDATE VAN HET TAALREGLEMENT (pdf)