BESTUUR

contact

Chantal

NAESSENS CHANTAL

voorzitter

 • Voorbereiding van de vergaderingen
 • Voorbereiding documenten Algemene Vergadering
 • Webmaster NTSV-website
 • Verspreiden nieuwsflash
 • Beheer ledenbestand
 • NTSV-organisaties
 • Aanschaf NTSV-prijzen
 • Beheer archief NTSV

thuisbasis: Blanco Tielt

contact

 
 • Bestuurslid Stichting Woordenschat
 • Verzekeringen leden/clubs/organisaties
 • Rankingverantwoordelijke
 • Vervangt de voorzitter bij afwezigheid
thuisbasis: Littera Tessenderlo

contact

Ronny

Ronny Rutten

ondervoorzitter

 Jan

Jan Wouters

secretaris

 • Verslaggever van de vergaderingen
 • Verzenden van documenten en brieven naar effectieven
 • Kalender vergaderingen

thuisbasis: Heureka Mechelen

contact

penningmeester NTSV

 • Boekhouding
 • Voorbereiding en opsturen documenten voor de griffie
 • Innen leden- en clubcontributie
 • Stockbeheer/verkoop beurtbriefjes, SWL's en andere lijsten 

REK.NR. NTSV: IBAN BE92 8903 6410 8123 - BICVDSPBE91

thuisbasis: Quercus Ronse

contact

Martine

MARTINE DRIEGELINCK

penningmeester

BertBERT LEYSSENS

raadslid

 • Opzoeken wetteksten
 • Intern Reglement: opvolgen en voorbereiden aanpassingen aan IR vanwege het bestuur en motivatie voor AV of BAV
 • Statuten: opvolgen en voorbereiden aanpassingen
 • Sportreglement: opvolgen en aanpassen bijhouden
 • Modernisering formulieren
 • Aanvraag sponsoring Van Dale Uitgevers en Mattel, contact met de SBNL i.v.m. verdeling sponsorprijzen.

thuisbasis: Chipka Aalst

contact

 SYSTEEMVERANTWOORDELIJKE

Marc

STEPMAN MARC


 • Onderhoud NTSV-IT-materiaal, beheer juryprogramma's

thuisbasis: Ypsilon Heist

contact

 REDACTIE DE WOORDENAAR

Jill

MONDEN GODELIEVE

 • Redactie, verzending en verdeling van de Woordenaar
 • Mailen van de edities aan de webmaster voor publicatie op de NTSV-website
thuisbasis: Alles Af Antwerpen

contact