Scrabbelen volgens de duplicate methode biedt de mogelijkheid om met enkele tot vele tientallen spelers tegelijkertijd hetzelfde spel te spelen en zo ook tornooien te organiseren. De spelregels zijn zoals bij de klassieke scrabblespelersmethode. Het spel op zich blijft precies zoals in een partijtje "één tegen één". De manier waarop de letters getrokken worden, is het enige onderscheid: alle letters zitten in een zakje en een spelleider, verantwoordelijk voor de lettertrekking, trekt zeven letters en toont ze aan de deelnemende spelers, die ieder een scrabblebord met alle letters voor zich hebben. Ze nemen allen dezelfde zeven letters en zoeken hiermee (ieder voor zich) het woord met de hoogste score binnen een vastgestelde bedenktijd. Na verloop van de bedenktijd schrijf je jouw gevonden woord op, samen met de coördinaten (zie hieronder voor uitleg), de punten en je eigen puntentotaal van de beurten. In clubverband gebeurt dit op een beurtbriefje én wedstrijdblad (zie 'tips beginners > spelen bij een club'). Het woord met de hoogste score (van één of meerdere spelers wordt, indien het correct is, door iedereen op zijn eigen bord gelegd. Indien meerdere woorden dezelfde maximale score halen, beslist de spelleider welk woord op ieders bord moet gelegd worden. De eventueel overgebleven letters gaan terug in het zakje waaruit de spelleider opnieuw zeven letters trekt voor de volgende beurt. Dit gaat zo verder tot er geen zeven letters meer over zijn of tot er geen klinker meer over is. De blanco wordt telkens vervangen door de letter waarvoor hij gebruikt wordt in het woord dat op het bord komt tot hij niet meer kan vervangen worden. De spelleider houdt ook de gevonden maximumscore per beurt bij en het puntentotaal van de beurten, zodat op het einde van het spel een theoretisch maximum bekend is. Zo weet iedere speler welke score hij behaald heeft t.o.v. het theoretisch maximum. De speler met de hoogste score is de winnaar. Deze 100 % eerlijke methode (iedereen heeft elke beurt dezelfde kansen met de getrokken letters en dezelfde bedenktijd) brengt mee dat je niet speelt tegen "iemand" maar om je persoonlijke score zo hoog mogelijk op te drijven.

Tip: rangschik de letters op voorhand alfabetisch, bv. in een aparte doos.
Zo hoef je niet lang te zoeken naar een letter die afgeroepen wordt!

Wat heb je hiervoor nodig?

 • een scrabblebord per speler waarop letters en cijfers (coördinaten) aangebracht zijn en 102 letterblokjes
 • een zakje met 102 letterblokjes voor de spelleider
 • per speler een blad waarop je jouw gevonden woorden en de daaraan verbonden punten bijhoudt (in clubverband krijg je hiervoor een boekje met beurtbriefjes en een wedstrijdblad)
 • een kladblad
 • een spelleider

Waar moeten die letters en cijfers staan?

scrabblebord met coördinaten

 

Boven ieder hokje op de bovenste lijn wordt een letter aangebracht, te beginnen met A en eindigend met O.

Links van het bord komt naast ieder hokje een cijfer van boven naar beneden, te beginnen met 1 en eindigend met 15.

scrabblebord met coördinaten

 

 

Wie een nieuwe scrabbledoos koopt, zal merken dat de cijfers bovenaan staan en de letters links van het bord.

Corrigeer dit met behulp van klevertjes.

 

 

 

Waarvoor dienen die letters en cijfers?

scrabblebord

Het noteren van een score na een beurt gebeurt als volgt: in de eerste beurt heb je bv. het woordje FIETS gevonden en dat leg je horizontaal op het bord met de S op het sterretje. De F komt daardoor op het lichtblauwe vakje te liggen. Om gemakkelijk aan je tegenstrever(s) mede te delen waar je woord ligt, noteer je de coördinaten op je scoreblad. Met het hokje waar de eerste letter ligt van het woord dat je gelegd hebt, vorm je de coördinaten. Dit gaat als volgt in zijn werk: de letter boven de kolom van het hokje waar het woord begint en het cijfer van de lijn van het hokje waar het woord begint, vormen de coördinaten: D8:fiets. Wie met familie of vrienden speelt, schrijft daar nog een h (horizontaal) of v(verticaal) bij. Hoe je in clubverband je score invult kom je te weten onder 'tips beginners > spelen in een club'.

 

Wat zijn de voordelen van dit systeem?

 • de factor geluk bij het trekken van de letters valt weg: iedereen speelt met dezelfde letters
 • je moet geen 'goeie' letters meer opsparen: enkel zo hoog mogelijk scoren is de boodschap
 • iedereen speelt op zijn eigen niveau
 • je behaalde punten liggen veel hoger dan in de klassieke methode
 • je leert heel vlug bij door jouw resultaat te vergelijken met wat op het bord komt met dezelfde letters
 • alles is gebaseerd op fair play, sportiviteit en vriendschap