BOARDKEEPER: de ASSISTENT VOOR DE WEDSTRIJDLEIDER

Wat heeft Boardkeeper te bieden:

  • Mits de inzet van een beamer dient het als wedstrijdbord.
  • De letters kunnen door de computer getrokken worden, maar men kan ook de zelf getrokken letters invoeren.
  • Men kan instellen aan welk ritme letters moeten getrokken worden.
  • Men kan ten behoeve van vakantie- of oefenpartijen instellen dat elke beurt 1 of 2 blanco blokjes dient te bevatten.
  • Het bevat een klokje dat constant de wegtikkende tijd toont.
  • Het toont de score van de gelegde woorden en het puntentotaal.
  • Woorden waaraan getwijfeld wordt, kunnen opgezocht worden. De deelnemers kunnen dit op het scherm volgen.
  • Gespeelde partijen worden bewaard.

Boardkeeper toont niet het woord met de hoogste puntenwaarde.

NTSV-clubs kunnen het programma aanvragen via  contact

Installatietips en meer info m.b.t. mogelijkheden worden aan de geïnteresseerden overgemaakt.