OVERIGE WOORDENLIJSTEN

Als aanvulling op de SWL (2 tot en met 9 letters) hebben de bonden in 2020 zelf de volgende woordenlijsten in boekvorm uitgebracht:

10-letterwoordenlijst met alle 132.921 toegestane woorden van 10 letters (zie ook de rubrieken UPDATE 2022 en UPDATE 2023)

11-letterwoordenlijst met alle 150.527 toegestane woorden van 11 letters (zie ook de rubrieken UPDATE 2022 en UPDATE 2023)

12-letterwoordenlijst met alle 155.084 toegestane woorden van 12 letters (zie ook de rubrieken UPDATE 2022 en UPDATE 2023)

Retrograde woordenlijst met alle 387.933 toegestane woorden van 2 t/m 10 letters, alfabetisch gesorteerd op hun eindletter (zie ook de rubrieken UPDATE 2022 en UPDATE 2023)

ABC-woordenlijst van alle lettercombinaties van 7 en 8 letters, alfabetisch gerangschikt, met daarnaast de SWL-woorden die hiermee gevormd kunnen worden. Voor combinaties waarmee meerdere SWL-woorden mogelijk zijn, kan de lijst ook dienen als anagrammenlijst (zie ook de rubrieken UPDATE 2022 en UPDATE 2023).

De bovenvermelde woordenlijsten waren alleen bij voorintekening voor de leden van de scrabblebonden verkrijgbaar.

FREQUENTIELIJSTEN

Het bindende woordbestand per 1 januari 2023 omvat in totaal 846.799 woorden van 2 tot en met 13 letters.

In de hierna vermelde frequentielijsten staat op de eerste pagina het aantal woorden per beginletter en per woordlengte, op de tweede pagina het aantal woorden per eindletter en per woordlengte.

De frequentielijst tot en met 9 letters per beginletter is ook in de SWL 2021 (het boek) opgenomen.

De lijsten kunnen desgewenst bij de woordenlijsten worden gevoegd.

Frequentielijst09

Frequentielijst10

Frequentielijst11

Frequentielijst12

Frequentielijst13