WOORDENLIJSTEN 2023

De TC heeft uit het elektronisch woordbestand (EWB) een SWL gedistilleerd met alle lemma's en de afgeleide woordvormen van 2 tot en met 15 letters.

Dit bestand wordt jaarlijks geüpdatet met nieuwe woord(vorm)en.

 Per 1 januari 2023 omvat het totale woordbestand 1.095.016 woorden.

De elektronische SWL wordt gebruikt in digitale jury- en meespeelprogramma’s op scrabbleclubs en scrabbletoernooien. Alle 846.799 woorden tot en met 13 letters zijn bindend.

De 248.217 woorden van 14 en 15 letters zijn niet bindend, maar meestal wel correct.

In de subrubrieken hieronder staat informatie over de verschillende woordenlijsten die in druk zijn uitgegeven, deels alleen voor leden van de scrabblebonden. Het betreft de volgende vier subrubrieken:

  1. SWL 2021. Hierin is alle informatie te vinden over het boek met de toegestane woorden van 2 t/m 9 letters, uitgegeven door Van Dale Uitgevers.
  2. 2- en -3-letterwoorden. Op deze pagina zijn alle toegestane woorden van 2 en 3 letters opgenomen. De lijsten met deze woorden kunnen ook worden gedownload.
  3. Query: alle woorden van 2 t/m 10 letters met de letters Q, X en Y zijn opgenomen in een boekje op A5-formaat. Dit boekje was alleen bij voorintekening verkrijgbaar voor de leden van de scrabblebonden.
  4. Overige woordenlijsten. De bonden hebben in eigen beheer woordenlijsten uitgegeven voor de eigen leden met alle woorden van 10 letters, 11 letters en 12 letters, een retrograde woordenlijst en een ABC-woordenlijst (7 en 8 letters). Op deze pagina zijn ook de diverse frequentielijsten te vinden.