Update 2021

De TC heeft 300 wijzigingen aangebracht aan woord(vorm)en van bestaande lemma's uit de vorige elektronische SWL 2020, hetzij door wijzigingen in het Taalreglement of Van Dale Online, hetzij door beslissingen van de TC zelf. Het betreft 202 toegevoegde woord(vorm)en en 98 geschrapte woord(vorm)en.

De reden waarom een woord werd toegevoegd of geschrapt, met een verwijzing naar de betreffende taalregel, bijlage of andere bron vind je in de argumentatielijst.

De updatelijst vind je HIER.

De argumentaties van deze woorden vind je HIER.

Spellingswijzigingen en uit het EGWN15 vervallen lemma's

Dit is een overzicht van de lemma's die uit de Grote Van Dale zijn geschrapt om de volgende redenen:

1) door Van Dale geschrapt wegens omspelling en daarom ook geschrapt uit de SWL

2) door Van Dale om diverse redenen geschrapt en ook door de TC geschrapt uit de SWL

Dit overzicht vind je HIER.