query 2021

Alle woorden met Q, X en Y

De bonden geven een boekje uit met alle toegestane SWL-woorden van 2 tot en met 10 letters waarin de Q, X en Y voorkomen, de zogenaamde probleemletters.

In dit boekje zijn ook lijsten met de Q-X-Y-woorden van 3, 4 en 5 letters opgenomen.

Het boekje heet QUERY en omvat 48 pagina's op A5-formaat.

In de editie 2021 staan:

1.198 woorden van 2 t/m 10 letters met de Q

3.747 woorden van 2 t/m 10 letters met de X

7.646 woorden van 2 t/m 10 letters met de Y.

Het boekje was alleen bij voorintekening verkrijgbaar voor de leden van het NTSV, de SBNL en Malino Federatie.

© 2015