OVERIGE WOORDENLIJSTEN

Als aanvulling op de SWL (2 tot en met 9 letters) hebben de bonden zelf de volgende woordenlijsten in boekvorm uitgebracht:

10-letterwoordenlijst met alle 132.921 toegestane woorden van 10 letters

11-letterwoordenlijst met alle 150.527 toegestane woorden van 11 letters

12-letterwoordenlijst met alle 155.084 toegestane woorden van 12 letters

Retrograde woordenlijst met alle 387.933 toegestane woorden van 2 t/m 10 letters, alfabetisch gesorteerd op hun eindletter.

ABC-woordenlijst van alle lettercombinaties van 7 en 8 letters, alfabetisch gerangschikt, met daarnaast de SWL-woorden die hiermee gevormd kunnen worden. Voor combinaties waarmee meerdere SWL-woorden mogelijk zijn, kan de lijst ook dienen als anagrammenlijst.

De bovenvermelde woordenlijsten waren alleen bij voorintekening voor de leden van de scrabblebonden en Malino Federatie verkrijgbaar.

 

FREQUENTIELIJSTEN

Het bindende woordbestand per 1 januari 2021 omvat in totaal 840.644 woorden van 2 tot en met 13 letters.

In de hierna vermelde frequentielijsten staat op de eerste pagina het aantal woorden per beginletter en per woordlengte, op de tweede pagina het aantal woorden per eindletter en per woordlengte.

De frequentielijst tot en met 9 letters per beginletter is ook in de SWL 2021 (het boek) opgenomen.

De lijsten kunnen desgewenst bij de woordenlijsten worden gevoegd.

Frequentielijst09.pdf

Frequentielijst10.pdf

Frequentielijst11.pdf

Frequentielijst12.pdf

Frequentielijst13.pdf

 

© 2015