ABC-WOORDENLIJST VAN 7 EN 8 LETTERS (MET ANAGRAMMEN)

ABC woordenlijsten

In de ABC-woordenlijst zijn alle lettercombinaties met 7 en 8 letters alfabetisch gerangschikt, met daarnaast de SWL-woorden die hiermee gevormd kunnen worden. Voor de combinaties, waarmee meerdere SWL-woorden mogelijk zijn, kan de lijst ook dienen als anagrammenlijst.

De bonden hebben de ABC-woordenlijst in boekvorm uitgebracht; de SWL-woorden zijn gebaseerd op de SWL 2017, inclusief de update 2018.

Dit boekwerk was alleen bij voorintekening voor de leden van de scrabblebonden en Malino Federatie verkrijgbaar.

De correcties t.o.v. de editie 2018 vind je in de rubrieken UPDATE 2019 en UPDATE 2020.

© 2015