Open NK Duplicate Scrabble (O-NKDS) op 26 november 2022

Van harte worden jullie uitgenodigd voor het O-NKDS, hetwelk gehouden zal worden op zaterdag 26 november 2022.

Zoals de laatste jaren gebruikelijk is, wordt dit kampioenschap gespeeld in:
Het Klokhuis
Weberstraat 2
Amersfoort, Nederland

En ook gebruikelijk is, dat er 2 partijen worden gespeeld.

Eerste partij van 10:00 uur tot aan de lunchpauze (de lunch is voor eigen rekening); de tweede partij begint na de lunchpauze om ca. 13:15 uur.

Kosten: € 10,00 voor leden van SBNL, € 12,00  voor niet-leden.

Maak dit bedrag voor 5 november 2022 over op nummer: NL81 ABNA 0513 0231 78 t.n.v. Scrabblebond Nederland o.v.v. je naam en O-NKDS.

Zaal open om 9:30 uur.

Met vriendelijke groet,

het bestuur van SBNL.

© 2015