scrabblebord

NTSV vzw

In Vlaanderen zijn 23 scrabbleclubs actief en in Nederland 5 die alle spelen volgens de duplicate methode. Deze clubs hebben zich verenigd in het Nederlandstalig Scrabbleverbond, vereniging zonder winstoogmerk, kortweg het NTSV vzw.

scrabblewedstrijdNaast de clubwedstrijden vinden er jaarlijks tussen de 10 en 15 interclubs plaats, georganiseerd door een scrabbleclub, onder auspiciën van het NTSV vzw. Minstens een van deze toernooien wordt georganiseerd door het NTSV vzw met medewerking van een scrabbleclub. Deze wedstrijden kunnen op een ruime belangstelling rekenen: tussen de 100 à 150 deelnemers!

Daarnaast vinden er jaarlijks een senioren- en een dameskampioenschap plaats met steun van het NTSV. Regio's kunnen vrij bepalen of zij een regionaal kampioenschap organiseren eveneens met steun van het NTSV. In december vindt dan de NTSV-bekerwedstrijd plaats.

De interclubs en kampioenschappen staan open voor alle NTSV-leden, aangesloten bij een club. Enkel aan de regionale kampioenschappen kunnen clubleden deelnemen die nog geen lid zijn bij het NTSV vzw.

Jaarlijks vindt de scrabble-interland plaats tussen België en Nederland: afwisselend in België (georganiseerd door het NTSV vzw) en Nederland (georganiseerd door de SBNL).

De OTC

Het NTSV werkt samen met de Scrabble Bond Nederland (SBNL) en de Malino Federatie (MF) in de OTC, vandaar de naam Overkoepelende Taalcommissie. Om alle discussies rond taal te vermijden werd een taalreglement opgesteld, bindend voor alle NTSV-clubs. Wil je dit taalreglement raadplegen? Klik dan in de rubriek 'Taal' op 'Taalreglement'. Wil je weten wie in deze taalcommissie zetelt en wie wat doet? Klik dan in de rubriek 'Taal' op 'OTC (Taalcommissie)'.

De SWL

De officiële woordenlijst voor scrabble, afgekort als SWL, is het product van de samenwerking van de taalcommissies van de drie bonden die samenwerken in de OTC. Van Dale Uitgevers verzorgt de uitgave van het boek en de distributie via de boekhandels.

De SWL kan besteld worden bij het NTSV vzw, ook als je geen lid bent van een NTSV-club. Zie rubriek taal/woordenlijsten/SWL 2021.

De SWL is een woordenlijst met alle woorden van 2 tot en met 9 letters die in het scrabblespel en het malinospel zijn toegestaan. De SWL is de onmisbare scheidsrechter die uitsluitsel geeft of een woord al dan niet is toegestaan. De leden van de OTC zijn gestaag bezig om de SWL uit te breiden voor alle woorden tot en met 15 letters, de volle breedte en hoogte van het scrabblebord!

In de loop der jaren zijn de woorden van 10 tot en met 12 letters beoordeeld en bindend verklaard. Vanaf 1 januari 2021 zijn ook de 13-letterwoorden bindend.

De SWL mag dus met recht en rede 'de bijbel van de scrabbelaars' genoemd worden! De laatste uitgave van het boek dateert van oktober 2021. Jaarlijks worden er updatelijstjes uitgegeven met woorden die mogen toegevoegd worden aan de SWL en de andere woordenlijsten of daaruit geschrapt worden. Deze informatie is te viinden in de rubriek taal/update.

Query

Een andere publicatie van het NTSV vzw, in samenwerking met de SBNL en de Malino Federatie, is een boekje met alle SWL-woorden van 2 tot en met 10 letters met de Q, X en Y.

Onder de rubriek 'TAAL/WOORDENLIJSTEN/QUERY' vind je meer info over dit boekje, dat alleen bij voorintekening verkocht wordt aan de leden van de drie bonden.

2- en 3-letterwoorden

Onder de rubriek 'Taal' vind je ook nog een item '2- & 3-letterwoorden'. Hier krijg je een overzicht van alle 2- & 3-letterwoorden die toegelaten zijn zowel op een clubwedstrijd als interclub of kampioenschap. Tevens kan je er de lijstjes downloaden.

de Woordenaar

4 maal per jaar verschijnt 'de Woordenaar', uitgegeven door het NTSV vzw. De meest recente uitgave kan je lezen via de rubriek 'Woordenaar' (pdf-bestand). Jaarlijks krijgen de leden via hun club de kans om voor het volgende seizoen een papieren versie te ontvangen van De Woordenaar.

De SBNL

Enkele Nederlandse clubs die aangesloten zijn bij het NTSV vzw zijn ook aangesloten bij de Scrabblebond Nederland (SBNL), samen met nog 10 andere Nederlandse clubs, waaronder een club uit Curaçao. In Nederland zijn er 3 spelvormen:

  • Duplicate scrabble
  • Puntenscrabble: hier gaat het er om om zoveel mogelijk punten te verzamelen. Het winnen van je tegenstander is hieraan ondergeschikt omdat er meestal meerdere partijen worden gespeeld en de winnaar degene is die de meeste punten heeft verzameld.
  • Wedstrijdscrabble: hier gaat het niet om de punten maar om het winnen van je tegenstander.

Op www.scrabblebond.nl kom je meer te weten over deze clubs.

© 2015